bgen

Царският орел – повелителят на бурите

Eagle В миналото царския орел (Aquila heliaca) е бил широко разпространен в страната. Птици от този вид са гнездели на единични или групи дървета, разположени в покрайнините на селищата или сред нивите на земеделците. 

Стопаните са проявявали изключително уважение към гордите птици и с присъщата си наблюдателност установили някои важни особености от живота на орлите. Хората нарекли царския орел „повелител на бурите”, поради факта, че орлите като типични реещи се птици, ловуват използвайки движението на въздушните маси (термики) над земната повърхност. 

Източник: "Зелени Балкани"

 Царският орел – повелителят на бурите в помощ на земеделските стопани!

Да, преданието от миналото, олицетворяващо мощта на величествените царски орли, се възражда днес в Сакар! 

Предистория:
В миналото царския орел (Aquila heliaca) е бил широко разпространен в страната. Птици от този вид са гнездели на единични или групи дървета, разположени в покрайнините на селищата или сред нивите на земеделците. 
Стопаните са проявявали изключително уважение към гордите птици и с присъщата си наблюдателност установили някои важни особености от живота на орлите. Хората нарекли царския орел „повелител на бурите”, поради факта, че орлите като типични реещи се птици, ловуват използвайки движението на въздушните маси (термики) над земната повърхност. Това разместване на въздушните течения е особено интензивно преди бури, поради промяната на атмосферното налягане. Ето защо преди буря и орлите са особено активни. 

Друг факт, който привлякъл вниманието на хората, към живота на орлите е използваната от тях храна. Обичайна плячка за царския орел са различни гризачи – лалугери, мишки, полевки и др., които се хранят със семената и класовете на посевите. Осъзнавайки, че ловувайки гризачит орлите подпомагат опазването на добивите и реколтата, стопаните ,,коронясали” царския орел и с още едно прозвище - „пазител на реколтата”.

В наши дни, в района на Сакар, царските орли продължават да затвърждават славата, която са получили от хората в миналото.

За да бъде подпомогната дейността на земеделците, обработващи земи в района с най-стабилната популация на вида в страната, през 2010 г. на местните стопани бе предоставена модерна земеделска техника за почистване и поддържане на пасища. Група фермери от района на община Свиленград, стопанисващи над 200 ха. пасища, получиха за ползване съвременна косачка тип шредер. Шредерът е изключително подходящ за поддържане и управление на пасища, като позволява по-лесното и бързо отстраняване на едри храсти и тръни, завземащи откритите тревни площи. Това позволява на стопаните да поддържат по-големи пасища за своите животни, които същевременно да отговарят и на изискванията за добро агроекологично състояние.Това от своя страна ще подсигури известна устойчивост на земеделските стопанства, които са подкрепени в рамките на Проекта и използват шредера. 

От не по-малко значение е и фактът, че косачката ще даде възможност земеделските имоти, които се стопанисват под формата на пасища да продължат да функционират като такива. Оказва се, че понастоящем една от най-големите заплахи за биоразнообразието е разораването на ниви, които вторично са се оформили като пасища. Много земеделци, целенасочено разорават такива необработваеми ниви с цел да получат предвидените субсидии за обработването на единица площ. Така те унищожават местообитание, за което са били нужни десетилетия да се оформи в такъв вид, за да получат плащания предвидени за интензивна обработка на земеделските площи. Тази порочна практика в момента просто е по-лесният и безпроблемен начин за получаване на доплащанията. По сходен начин земеделците биха могли да получат субсидии и за стопанисването на пасища без да се налага да ги разорават и унищожават. 

Чрез осигуряването на подходяща машина за управление на пасищата, този процес ще бъде подпомогнат и това ще създаде предпоставки за съхраняването на вторично оформилите се пасища в благоприятен вид. Това ще окаже благоприятно влияние, както върху популацията на орлите, така и върху биоразнообразието в района като цяло.

Поддържането на пасищата е много важно за опазването и подпомагането на царските орли, тъй като откритите територии като пасища, ливади, необработваеми площи и др., са техни естествени ловни територии. Добре окосените пасища с поддържано ниско ниво на растителността са местообитание за различни гризачи, змии, таралежи и други животни, които са потенциална плячка не само за царските орлите така, но и за другите хищни птици.

Имайки предвид всичко казано до тук е видно, че чрез осигурения шредер и подкрепата на местните стопани се преследват две важни цели – управление и поддържане на ключови местообитания за царския орел и подпомагане дейността на земеделски стопани от района на Сакар.

Целите на проекта са, чрез подкрепата на местните стопани да се подпомогне опазването на редките и защитени видове – най-вече царския орел, както и да се съхранят недокоснатите природа и ландшафт на граничната Сакар планина. Това управление на местообитанието ще спомогне за опазването и на други редки видове като лалугера и сухоземните костенурки.
Проектът е и добър демонстрационен пример за сътрудничество между природозащитните организации, селското стопанство и бизнеса в полза на биоразнообразието!

Съвместната програма на Зелени Балкани и EuroNatur за подкрепа на местните земеделци и животновъди ще продължи и през 2011 г., като е предвидено да бъдат подпомогнати и други стопани, развиващи дейност в райони от значение за опазването на царския орел, попадащи в обхвата на Зеления Пояс.

Инициативата е част от проект ,,Опазване на местообитанията на царския орел в Зеления Пояс, чрез управления на ключови местообитания и подкрепа на местни структури” на Зелени Балкани и Фонда за Европейско природно наследство – EuroNatur, Германия.

Допълнителна информация:
Граничната планина Сакар, разположена на границата на България, Турция и Гърция е съхранила изключително високо ниво на биоразнообразие и попада в обхвата на международната инициатива Европейски Зелен Пояс (www.europeangreenbelt.org ). Зеленият Пояс обединява територии, разположени от двете страни на Желязната завеса – граничната линия, разделяща в недалечното минало Европа на два идеологични свята. Поради своята изолираност, тези гранични територии са съхранили изключително високо ниво на биологично разнообразие, естествен ландшафт и непроменена култура. Сакар планина е един от емблематичните представители на териториите от Зеления Пояс. Тук е районът с най-плътна и стабилна понастоящем популация на царския орел в страната. И като цяло Сакар е един от най-богатите райони в България на биологично разнообразие. Доказателство за това са двете защитени зони от мрежата Натура 2000, който обхващат почти изцяло планината. 

За допълнителна информация:

Градимир Градев, Зелени Балкани, Програма за опазване и проучване на Царския орел.
тел: 0885 609289, е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Нагоре
Our website is protected by DMC Firewall!