bgen

Фотографски конкурс „Белият щъркел“

13342164344642

 Източник: "Зелени Балкани"

Фотоконкурсът е част от програмата на Международния фестивал на Белия щъркел в село Белозем - 25 - 26 май, 2012 г. 

Фестивалът:

На 25 -26 май 2012г. в с. Белозем се провежда Международен фестивал на Белия щъркел. Фестивалът е първият по рода си и цели да популяризира село Белозем като българското село, с най-голямата популация от бели щъркели , което е част от международната мрежа „Европейско село на белия щъркел“.


Основната цел на тази инициатива, подкрепяна от една от най-уважаваните фондации в Германия EURONATUR, е да популяризира дейностите за опазване на Белия щъркел и природата в Европа, да повиши обществената ангажираност и да стимулира екологичния туризъм в райони с добре запазени щъркелови популации и природно наследство, както и да привлече допълнителни ресурси за местно и регионално развитие. 
Фестивалът се Организира от Община Раковски, кметство с. Белозем и СНЦ „Зелени Балкани“ и се провежда под патронажа на МОСВ. 
На 25 -26 май Белозем ще посрещне гости от над 11 страни. Повече за фестивала и програмата може да прочетете на страницата на Зелени Балкани.

За конкурса: 
Фотоконкурсът е част от програмата на Международния фестивал на Белия щъркел и се организира с подкрепата на ФотоСинтезис.
Наградният фонд е осигурен с любезното съдействие на ПП ГЕРБ, кметство Белозем и ФотоСинтезис. 

Тема на проектите : „Белият щъркел“ 
Необходимо е проектите, участващи в конкурса, да показват белия щъркел, като една от най-разпознаваемите и обичани птици.
Проектите могат да показват белия щъркел в местообитанията му за гнездене и отглеждане на малките, местообитанията за хранене, интересни и любопитни поведенчески реакции на птиците и др. 
Всеки отделен проект представлява фото-есе с 1 основна и до 2 допълнителни фотографии. Проектите трябва да носят заглавие (до 30 символа), което да насочва за идеята на автора. 
Няма ограничения за мястото и времето на заснемане на птиците. 

Участници: 
В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионалисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.
Членовете на журито, организаторите и техни близки не могат участват в конкурса.

Как да участвате
За участие е необходимо да се регистрирате на уеб-страницата на ФотоСинтезис http://www.photosynthesis.bg/ в секцията конкурси, която ще заработи след празниците. След като се регистрирате, можете да публикувате вашите проекти.
Регистрираните участници имат право да публикуват до 2 различни проекта.
Срокове 

Конкурсът е разделен на ДВА ЕТАПА

ПЪРВИ ЕТАП
• Изпращане на проектите до 9 май 2012г. 
• Онлайн гласуване до 13 май 2012г. 
• Преглед и оценка на журито до 14 май 2012г. 
Журито ще избере 10-те най-добри автори и техните проекти. Същите ще бъдат поканени да се включат в Международния фестивал на белия щъркел /Белозем 25-26 май 2012г. На 10-те автори ще бъде осигурен престоя и настаняването в с. Белозем за двата дни на фестивала.
Официалното награждаване на най-добрите 3 проекта ще се проведе в с. Белозем по време на Международния фестивал. 
С най-добрите 40 фотографски проекта ще бъде организирана изложба по време на фестивала на 25-26 май 2012г. 
През юни изложбата ще бъде експонирана в Център ФотоСинтезис.

Формат и технически изисквания на проектите
Всеки отделен проект представлява фото-есе с една основна и до 2 допълнителни фотографии. Проектите носят заглавие насочващо за основната идея на автора (до 30 символа).
Авторство: 
• Участниците могат да представят само собствени снимки и текстове.
• Авторите са длъжни при съмнения за авторство при поискване да представят на организаторите оригиналните кадри нередактирани.
• Снимките, включени в проектите не трябва да са награждавани в друг конкурс или да са участвали в изложба.

Снимки:
• В електронен формат – тип на файла jpg.
• Големината на изображенията трябва да бъде не повече от 900 пиксела по дългата страна и не повече от 400 KB.
• Изображенията да не съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.
• Всеки автор може да участва с до 3 снимки във всеки проект – една водеща и 2 съпътстващи. 
Заглавието на проекта:
• Да не бъде по-дълъго от 30 символа.
Да не съдържа връзки към други уеб-страници.
Да не съдържа имена, псевдоними или друго, идентифициращо автора му.
Да не представя рекламно, расистко, обидно, предизвикващо към насилие и друго забранено от закона съдържание. 
• Селекционираните за участие в изложбата водещи снимки от проектите ще бъдат отпечатани в размер 70 х 50 см (необходимо е оригиналните файлове да са над 8MP, в противен случай проектите ще бъдат отстранени от изложбата и класирането за награди).
* Организаторите запазват правото си да не допуснат до журиране проекти, които не отговарят на посочените тема и изисквания.
Критарии за оценка на журито 

• Журито ще оценява проектите като цялостно внушение на проекта и принадлежност към темата.
• Естетическо изпълнение – композиция, впечатляваща комбинация от цветове и форми, вълнуващ обект, сюжет и действие.
• Добри технически характеристики на изображенията.
• Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са грубо манипулирани със софтуер (изваждане или добавяне на сюжетни елементи, добавяне на надписи и др.). 
За допустими манипулации се смятат:
 - Промяна на яркост и контраст.
 - Изостряне (sharpening) на изображението.
 - Прекадриране на снимката
 - Промяна на цветови баланс по целия кадър, но без загуба на реално цветопредаване.
 - Спазване на етичните правила за снимане на дива природа:
 - Фотографирането на елементи от дивата природа трябва да е в съответствие с общоприетите етични норми.

• Снимките, участващи в конкурса не трябва да са правени при обстоятелства, които са нарушение на националното природозащитно законодателство, като например безпокойството на диви животни и птици в периода на размножаване. 

Онлайн гласуване 
За да гласувате е необходимо само да се регистрирате на уеб-страницата на конкурса. След като получите потвърждение за регистрацията, можете да гласувате за конкурсните проекти, независимо дали сте публикували такива.
Имате възможност да гласувате по веднъж за всички проекти до 13 май 2012г.
Няма да бъдат толерирани множествени регистрации и всякакви други опити за манипулиране на резултатите. При установяване на такива организаторите си запазват правото да реагират както намерят за уместно във всеки конкретен случай.

Награден фонд 
Победителите на първо, второ и трето място ще получат ваучери за фототехника осигурени от ПП ГЕРБ. Награждаването ще се състои на заключителния коктейл в с. Белозем на 26 май. 
Класираните на първите 10 места автори получават осигурен престой, настаняване и участие в Международния фестивал на белия щъркел Белозем 2012г. , както и участие във втория етап на конкурса. 
Селекционираните за участие в изложбата водещи снимки от проектите ще бъдат отпечатани в размер 70 х 50 см и ще бъдат експонирани по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем на 25-26 май. 
През месец юни изложбата ще бъде представена в Център ФотоСинтезис/София.
Всички участвали в конкурса проекти ще бъдат презентирани на мултимедия по време на фестивала на Белия щъркел. 

Жури 
В журито ще участват wildlife фотографи, представител на донорите, представител на Зелени Балкани и кметството на с. Белозем. 
За Председател на журито е поканен един от най-добрите фотографи на диви животни и птици в България Ивайло Зафиров.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Авторски права 
• Правата върху снимката остават изцяло на автора.
• Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса.
• Селекционираните за участие в изложбата и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селекционираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

ВТОРИ ЕТАП 
Тема: „Хората на Белозем и Белият щъркел“
Проектите трябва да бъдат заснети в с. Белозем по време на фестивала /25 -26 май 2012г. / и да отразяват връзката на местните хора от Белозем с белия щъркел. Целта е да се презентира хармоничното съжителство и връзки на птиците с хората. 
Основните гнездови колонии на щъркелите в Белозем са разположени върху покрива на Училище „Гео Милев“, католическия и православния храм в селото. 
Участници: 
В конкурса могат да участват всички гости на фестивала, любители и професионалисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.
Отличените 10 автора от първия етап получават възможност да участват във втория етап като настаняването и престоят им са осигурени от донорите и организаторите. 
За останалите желаещи да участват не се покриват разходите.
Членовете на журито, организаторите и техни близки не могат участват в конкурса
Възможности за настаняване : 
а/ гр. Раковски- Секирово, ул. Детелина № 4 , Мъжки манастир „Свети Максимилиян Колбе“, телефони за резервации 0894 615 54 или 03151/2334
б/ На влажната зона „Кисимови дупки“ на палатки, с осигурени ток и вода и сред романтиката на природата. Необходимо е да носите палатка!!!
Влажната зона „Кисимови дупки“ е разположена на 500м. на югозапад от с. Белозем. За контакти: Костадин Костадинов- тел.: 0888 64 57 34; www.kisimovidupki.com

Формат и технически изисквания на проектите
Всеки участник представя от 3 до 5 фотографии. Проектите носят заглавие насочващо за основната идея на автора (до 30 символа).
Авторство: 
• Участниците могат да представят само собствени снимки и текстове.
• Авторите са длъжни при съмнения за авторство при поискване да представят на организаторите оригиналните кадри нередактирани.

Снимки:
• В електронен формат – тип на файла jpg.
• Големината на изображенията трябва да бъде не повече от 900 пиксела по дългата страна и не повече от 400 KB.
• Изображенията да не съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

Как да участвате
За да участвате е необходимо да бъдете гост на фестивала, който се провежда от 25 до 26 май 2012г. в с. Белозем и да носите своя фотоапарат.
Готовите проекти във формат jpg трябва да предоставите в Читалището на с. Белозем. Лице за контакт: Снежана Костадинова - Директор на Читалището, тел.: 0887931846

Срокове 
Всички снимки трябва да бъдат предоставени до 15 часа на 26 май 2012г. 
Критeрии за оценка на журито 

• Журито ще оценява проектите като цялостно внушение на проекта и принадлежност към темата.
• Естетическо изпълнение – композиция, впечатляваща комбинация от цветове и форми, вълнуващ обект, сюжет и действие.
• Добри технически характеристики на изображенията.
• Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са грубо манипулирани със софтуер (изваждане или добавяне на сюжетни елементи, добавяне на надписи и др.). 
За допустими манипулации се смятат:
- Промяна на яркост и контраст.
- Изостряне (sharpening) на изображението.
- Прекадриране на снимката
- Промяна на цветови баланс по целия кадър, но без загуба на реално цветопредаване.
- Спазване на етичните правила за снимане на дива природа:
- Фотографирането на елементи от дивата природа трябва да е в съответствие с общоприетите етични норми.

• Снимките, участващи в конкурса не трябва да са правени при обстоятелства, които са нарушение на националното природозащитно законодателство, като например безпокойството на диви животни и птици в периода на размножаване.

Жури 
Журито включва представители на кметство Белозем, Читалище „ Просвета”, Училище „Гео Милев“, фотографи и художници. 
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Награден фонд: 
Наградият фонд е осигурен от кметство Белозем.

Фотоконкурсът е част от програмата на Международния фестивал на Белия щъркел в село Белозем - 25 - 26 май, 2012 г. 

Фестивалът:
На 25 -26 май 2012г. в с. Белозем се провежда Международен фестивал на Белия щъркел. Фестивалът е първията по рода се и цели да популяризира село Белозем като българското село, с най-голямата популация от бели щъркели , което е част от международната мрежа „Европейско село на белия щъркел“.
Основната цел на тази инициатива, подкрепяна от една от най-уважаваните фондации в Германия EURONATUR е да популяризира дейностите за опазване на Белия щъркел и природата в Европа, да повиши обществената ангажираност и да стимулира екологичния туризъм в райони с добре запазени щъркелови популации и природно наследство, както и да привлече допълнителни ресурси за местно и регионално развитие. 
Фестивалът се Организира от Община Раковски, кметство с. Белозем и СНЦ „Зелени Балкани“ и се провежда под патронажа на МОСВ. 
На 25 -26 май Белозем ще посрещне гости от над 11 страни. Повече за фестивала и програмата може да прочетете на страницата на Зелени Балкани.

За конкурса: 
Фотоконкурсът е част от програмата на Международния фестивал на Белия щъркел и се организира с подкрепата на ФотоСинтезис.
Наградният фонд е осигурен с любезното съдействие на ПП ГЕРБ, кметство Белозем и ФотоСинтезис. 

Тема на проектите : „Белият щъркел“ 
Необходимо е проектите, участващи в конкурса, да показват белия щъркел, като една от най-разпознаваемите и обичани птици.
Проектите могат да показват белия щъркел в местообитанията му за гнездене и отглеждане на малките, местообитанията за хранене, интересни и любопитни поведенчески реакции на птиците и др. 
Всеки отделен проект представлява фото-есе с 1 основна и до 2 допълнителни фотографии. Проектите трябва да носят заглавие (до 30 символа), което да насочва за идеята на автора. 
Няма ограничения за мястото и времето на заснемане на птиците. 

Участници: 
В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионалисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.
Членовете на журито, организаторите и техни близки не могат участват в конкурса.

Как да участвате
За участие е необходимо да се регистрирате на уеб-страницата на ФотоСинтезис http://www.photosynthesis.bg/ в секцията конкурси, която ще заработи след празниците. След като се регистрирате, можете да публикувате вашите проекти.
Регистрираните участници имат право да публикуват до 2 различни проекта.
Срокове 

Конкурсът е разделен на ДВА ЕТАПА

ПЪРВИ ЕТАП
• Изпращане на проектите до 9 май 2012г. 
• Онлайн гласуване до 13 май 2012г. 
• Преглед и оценка на журито до 14 май 2012г. 
Журито ще избере 10-те най-добри автори и техните проекти. Същите ще бъдат поканени да се включат в Международния фестивал на белия щъркел /Белозем 25-26 май 2012г. На 10-те автори ще бъде осигурен престоя и настаняването в с. Белозем за двата дни на фестивала.
Официалното награждаване на най-добрите 3 проекта ще се проведе в с. Белозем по време на Международния фестивал. 
С най-добрите 40 фотографски проекта ще бъде организирана изложба по време на фестивала на 25-26 май 2012г. 
През юни изложбата ще бъде експонирана в Център ФотоСинтезис.

Формат и технически изисквания на проектите
Всеки отделен проект представлява фото-есе с една основна и до 2 допълнителни фотографии. Проектите носят заглавие насочващо за основната идея на автора (до 30 символа).
Авторство: 
• Участниците могат да представят само собствени снимки и текстове.
• Авторите са длъжни при съмнения за авторство при поискване да представят на организаторите оригиналните кадри нередактирани.
• Снимките, включени в проектите не трябва да са награждавани в друг конкурс или да са участвали в изложба.

Снимки:
• В електронен формат – тип на файла jpg.
• Големината на изображенията трябва да бъде не повече от 900 пиксела по дългата страна и не повече от 400 KB.
• Изображенията да не съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.
• Всеки автор може да участва с до 3 снимки във всеки проект – една водеща и 2 съпътстващи. 
Заглавието на проекта:
• Да не бъде по-дълъго от 30 символа.
Да не съдържа връзки към други уеб-страници.
Да не съдържа имена, псевдоними или друго, идентифициращо автора му.
Да не представя рекламно, расистко, обидно, предизвикващо към насилие и друго забранено от закона съдържание. 
• Селекционираните за участие в изложбата водещи снимки от проектите ще бъдат отпечатани в размер 70 х 50 см (необходимо е оригиналните файлове да са над 8MP, в противен случай проектите ще бъдат отстранени от изложбата и класирането за награди).
* Организаторите запазват правото си да не допуснат до журиране проекти, които не отговарят на посочените тема и изисквания.
Критарии за оценка на журито 

• Журито ще оценява проектите като цялостно внушение на проекта и принадлежност към темата.
• Естетическо изпълнение – композиция, впечатляваща комбинация от цветове и форми, вълнуващ обект, сюжет и действие.
• Добри технически характеристики на изображенията.
• Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са грубо манипулирани със софтуер (изваждане или добавяне на сюжетни елементи, добавяне на надписи и др.). 
За допустими манипулации се смятат:
 - Промяна на яркост и контраст.
 - Изостряне (sharpening) на изображението.
 - Прекадриране на снимката
 - Промяна на цветови баланс по целия кадър, но без загуба на реално цветопредаване.
 - Спазване на етичните правила за снимане на дива природа:
 - Фотографирането на елементи от дивата природа трябва да е в съответствие с общоприетите етични норми.

• Снимките, участващи в конкурса не трябва да са правени при обстоятелства, които са нарушение на националното природозащитно законодателство, като например безпокойството на диви животни и птици в периода на размножаване. 

Онлайн гласуване 
За да гласувате е необходимо само да се регистрирате на уеб-страницата на конкурса. След като получите потвърждение за регистрацията, можете да гласувате за конкурсните проекти, независимо дали сте публикували такива.
Имате възможност да гласувате по веднъж за всички проекти до 13 май 2012г.
Няма да бъдат толерирани множествени регистрации и всякакви други опити за манипулиране на резултатите. При установяване на такива организаторите си запазват правото да реагират както намерят за уместно във всеки конкретен случай.

Награден фонд 
Победителите на първо, второ и трето място ще получат ваучери за фототехника осигурени от ПП ГЕРБ. Награждаването ще се състои на заключителния коктейл в с. Белозем на 26 май. 
Класираните на първите 10 места автори получават осигурен престой, настаняване и участие в Международния фестивал на белия щъркел Белозем 2012г. , както и участие във втория етап на конкурса. 
Селекционираните за участие в изложбата водещи снимки от проектите ще бъдат отпечатани в размер 70 х 50 см и ще бъдат експонирани по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем на 25-26 май. 
През месец юни изложбата ще бъде представена в Център ФотоСинтезис/София.
Всички участвали в конкурса проекти ще бъдат презентирани на мултимедия по време на фестивала на Белия щъркел. 

Жури 
В журито ще участват wildlife фотографи, представител на донорите, представител на Зелени Балкани и кметството на с. Белозем. 
За Председател на журито е поканен един от най-добрите фотографи на диви животни и птици в България Ивайло Зафиров.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Авторски права 
• Правата върху снимката остават изцяло на автора.
• Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса.
• Селекционираните за участие в изложбата и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селекционираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

ВТОРИ ЕТАП 
Тема: „Хората на Белозем и Белият щъркел“
Проектите трябва да бъдат заснети в с. Белозем по време на фестивала /25 -26 май 2012г. / и да отразяват връзката на местните хора от Белозем с белия щъркел. Целта е да се презентира хармоничното съжителство и връзки на птиците с хората. 
Основните гнездови колонии на щъркелите в Белозем са разположени върху покрива на Училище „Гео Милев“, католическия и православния храм в селото. 
Участници: 
В конкурса могат да участват всички гости на фестивала, любители и професионалисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.
Отличените 10 автора от първия етап получават възможност да участват във втория етап като настаняването и престоят им са осигурени от донорите и организаторите. 
За останалите желаещи да участват не се покриват разходите.
Членовете на журито, организаторите и техни близки не могат участват в конкурса
Възможности за настаняване : 
а/ гр. Раковски- Секирово, ул. Детелина № 4 , Мъжки манастир „Свети Максимилиян Колбе“, телефони за резервации 0894 615 54 или 03151/2334
б/ На влажната зона „Кисимови дупки“ на палатки, с осигурени ток и вода и сред романтиката на природата. Необходимо е да носите палатка!!!
Влажната зона „Кисимови дупки“ е разположена на 500м. на югозапад от с. Белозем. За контакти: Костадин Костадинов- тел.: 0888 64 57 34; www.kisimovidupki.com

Формат и технически изисквания на проектите
Всеки участник представя от 3 до 5 фотографии. Проектите носят заглавие насочващо за основната идея на автора (до 30 символа).
Авторство: 
• Участниците могат да представят само собствени снимки и текстове.
• Авторите са длъжни при съмнения за авторство при поискване да представят на организаторите оригиналните кадри нередактирани.

Снимки:
• В електронен формат – тип на файла jpg.
• Големината на изображенията трябва да бъде не повече от 900 пиксела по дългата страна и не повече от 400 KB.
• Изображенията да не съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

 

 

Как да участвате
За да участвате е необходимо да бъдете гост на фестивала, който се провежда от 25 до 26 май 2012г. в с. Белозем и да носите своя фотоапарат.
Готовите проекти във формат jpg трябва да предоставите в Читалището на с. Белозем. Лице за контакт: Снежана Костадинова - Директор на Читалището, тел.: 0887931846

Срокове 
Всички снимки трябва да бъдат предоставени до 15 часа на 26 май 2012г. 
Критeрии за оценка на журито 

• Журито ще оценява проектите като цялостно внушение на проекта и принадлежност към темата.
• Естетическо изпълнение – композиция, впечатляваща комбинация от цветове и форми, вълнуващ обект, сюжет и действие.
• Добри технически характеристики на изображенията.
• Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са грубо манипулирани със софтуер (изваждане или добавяне на сюжетни елементи, добавяне на надписи и др.). 
За допустими манипулации се смятат:
- Промяна на яркост и контраст.
- Изостряне (sharpening) на изображението.
- Прекадриране на снимката
- Промяна на цветови баланс по целия кадър, но без загуба на реално цветопредаване.
- Спазване на етичните правила за снимане на дива природа:
- Фотографирането на елементи от дивата природа трябва да е в съответствие с общоприетите етични норми.

• Снимките, участващи в конкурса не трябва да са правени при обстоятелства, които са нарушение на националното природозащитно законодателство, като например безпокойството на диви животни и птици в периода на размножаване.

Жури 
Журито включва представители на кметство Белозем, Читалище „ Просвета”, Училище „Гео Милев“, фотографи и художници. 
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Награден фонд: 
Наградият фонд е осигурен от кметство Белозем.

Нагоре
DMC Firewall is a Joomla Security extension!